Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us


  • Cynnyrch lleol ffres a chrefftau unigryw.
  • Cymdeithasu dros baned.
  • Yn Neuadd Ogwen, drws nesaf i dafarn y Victoria ar y Stryd Fawr, Bethesda. LL57 3AN
  • Cynhelir ar yr ail Sadwrn o bob mis rhwng 9.30 a 1.00.

  • Fresh local produce and unique crafts.
  • Chat over tea or coffee.
  • Situated at Neuadd Ogwen, next to Victoria Hotel, High Street, Bethesda. LL57 3AN
  • Held on the second Saturday of each month between 9.30 and 1.00.

 *** NI chynhelir y Farchnad nesaf dydd Sadwrn, Ebrill 11eg ***

*** The next Market will NOT be held on Saturday, 11th April ***