Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us

Swyddogion

Llywydd Anrhydeddus :

 Chris Jones

 

Cadeirydd : 

 Lynda Pritchard

 

Ysgrifennydd :

 Janet Jones

ysgrifennydd@marchnadogwen.co.uk

Trysorydd :

 Angharad Huws

Rheolwr Stondinau :

 Edwina Williams

Aelodau'r Pwyllgor :  Lois Nottingham, Delyth Jeffreys, Elin Pritchard
 Shirley Jones, Helen Evans