Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us

LleoliadCynhelir y Farchnad ar yr ail Sadwrn o bob mis rhwng 9.30 a 1.00 o'r gloch

Stondinau yn eisiau - cig a bara.

Nid ydym yn derbyn mwy o stondinau crefft ar hyn o bryd.

Dyddiad

Lleoliad

Amser

 Hydref 9, 2021

 Neuadd Ogwen, Bethesda

  9.30am - 1.00pm

 Tachwedd 13, 2021

 Neuadd Ogwen, Bethesda

  9.30am - 1.00pm

 Tachwedd 24, 2021

 Marchnad Nos, Neuadd Ogwen

  5.00pm - 8pm